Лекари специјалисти

Home / Лекари специјалисти

VFV Medical Clinic е составена од 8 доктори специјалисти и 10 средно технички персонал (мед. сестри, мед. лаборанти и рен. технолози)