Добродојдовте во VFV Medical Clinic


Приватаната VFV Clinic е здраствена установа која нуди услуги достапни 24/7h, со главна цел да се придонесе поефикасно и поконцизно здраство кое на најдобар начин ќе му служи на општеството.


VFV Clinic нуди услуги од составени од два сегменти и тоа :


Примарна медицина – составена од тим на пет општи доктори и пет медицински сестри.


Клиниката работи во мрежа на здравствени установи, односно општите лекари се и матични лекари (поврзани со фонд).


Мобилен тим за домашна посета и секундарна медицина составена од осум доктори специјалисти и десет средно технички персонал.


Секундарната медицина е составена од следните дејности: педијатрија, интерна медицина, трудова медицина, психијатрија, гинекологија, гастроентерохепатологија, кардиологија , рентген дијагностика.


VFV Clinic – Верни на Вашето здравје.