Дневна Болница

Дневната болница во VFV работи 24 часа секој ден во неделата. Опремена е со најквалитетна и најсовремена медицинска апаратура која се користи кај возрасни и деца.


Во текот на престојот кај овие пациенти се спроведуваат потребните дијагностички постапки и интервенции, примаат соодветна терапија, редовно се мониторираат и според нивната состојба се превземаат понатамошни мерки.


Дневната болница во VFV ги врши следниве услуги:


Информации на:

070 299 010

Оддели