Д-p. Александар Милосављевиќ

+389 2 2666 111

aleksandar@vfvclinic.com

2015 - 2021

Специјализација по Кардиологија - Медицински факултет – Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

2008 - 2014

Медицински факултет - општа медицина на Медицинскиот факултет – Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

Закажете термин

Добијте последните информации и поволности за понудите на болницата или веднаш закажете термин

Оддели