Д-p. Ана Ѓорѓијоска

+389 2 2666 111

ana@vfvclinic.com

2013

Медицински факултет – Тракијски Универзитет –Стара Загора – Р. Бугарија

Закажете термин

Добијте последните информации и поволности за понудите на болницата или веднаш закажете термин

Оддели