Д-p. Атип Рамадани

+389 2 2666 111

atip@vfvclinic.com

1998

Медицински факултет – Тирана, Р. Албанија

2003

Специјализација по Гастроентерохепатологија – Медицински Факулттет, Тирана Р. Албанија

Закажете термин

Добијте последните информации и поволности за понудите на болницата или веднаш закажете термин

Оддели