Д-p. Ленче Јовановска

+389 2 2666 111

lence@vfvclinic.com

1991

Диплома на Медицинскиот факултет во Скопје, - специјализација по педијатрија

1993

Сертификат и лиценца за работа од Лекарската комора на Македонија

1994-1999

Специјализација по педијатрија

1999

Специјалистички испит по педијатрија, на Универзитетската клиника за детски болести на Медицинскиот факултет во Скопје при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија

Закажете термин

Добијте последните информации и поволности за понудите на болницата или веднаш закажете термин

Оддели