Д-p. Владимир Андреевски

+389 2 2666 111

vladimir.a@vfvclinic.com

2000

Медицински факултет - Скопје

2002

Стручниот испит – положен

2007

Специјализација по интерна медицина

2012

Субспецијализација по гастроентеро-хепатологија

Закажете термин

Добијте последните информации и поволности за понудите на болницата или веднаш закажете термин

Оддели