Д-р Ариф Пини

Спец. по Интерна Медицина

2010-2015
Универзитет Св.Кирил и Методиј – Скопје
Специјализација по Интерна медицина

1999-2006
Универзитет Св.Кирил и Методиј – Скопје
Медицински факултет

1993-1997
УМЦ Никола Штејн – Тетово
Средно Медицински Училиште

12/2021 – сега
Специјалист по Интерна медицина, VFV Clinic

2015-2021
Специјалист по Интерна медицина, ЈЗУ Општа Болница „Д-р Ферид Мурад”, Гостивар

2008-2015
Ургентен Центар, ЈЗУ Општа Болница „Д-р Ферид Мурад”, Гостивар

2015-2021
Професор во медицинско училиште, СОУ Гостивар, Гостивар

Ултрасонографија на абдомен
Ултрасонографија на тироидна жлезда
Ултрасонографија на вратни крвни садови

Англиски, Германски