Д-р Арјета Муртезани

Специјалист по радиологија

2007-2012
Специјалист по радиологија
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

1997-2004
Доктор на медицина
Медицински Универзитет на Тирана-Aлбаниа

2005-2006
Општ лекар во поликниника Шендети

2011-2016
Специалист по радиодиагностика во Клинички Центар – Тетово
Радилог: Магнетна резонанца, Компјутерска томографија, Ехо на дојки- Мамографија, Дигитален рентген, И.В-урографија, Гастродуоденографија и ХСГ.

2021
Клинчка болница ВФВ
Дијагностицки центар по радиологија,
Шеф на оддел за радиологија, радиолог: Магнетна резонанца, Компјутерска томографија, Ехо на дојки- Мамографија,
Дигитален рентген.

 • Октомври- Ноември 2014
  Едукација за ехо на дојки- Capa медицински факултет, универзитет во Истанбул.
 • Февруари-Март 2016
  Едукација за CT-траума и магнетна резонанца во UKE- Eppendorf Hamburg ; Германија.
 • Септември – Февруари 2017/18
  Едукација за Ca prostate во Alta Кlinik- Bilefeld.
 • Март – Септември 2019
  Едукација за Ct- pulmo, во оддел на торакална- хирургија: Nord Krankenhaus Виена.

Албански, Македонски, Српски, Англиски, Германски