Д-р Тина Темелковска

Специјалист по психијатрија

2012
Специјализација по психијатрија, Скопје

Клиничка психијатрија и психотерапија, Загреб

Клиничка психијатрија и психотерапија, Белград

обука за tDCS, транскранијална директна струјна стимулација во Neuroelectrics, Барселона и Neuromodulationlab, Сингапур

КБТ во Загреб (ХУБИКОТ – Хрватска)

ЕМДР  едукација во Загреб во австриско-хрватскиот тренинг центар