Прим. Д-р Љиљана Којиќ

Специјалист по педијатрија

Примариус Доктор по медицина, Експерт за конвенционална механичка вентилација на новороденче, Педијатар – специјализиран за интензивна нега со фокус кон новороденчиња и деца со тешки заболувања.

Долгогодишна експертиза и искуство во областа на конвенционалната механичка вентилација на новороденото, како и сите други процедури кај критично болни деца. За првпат во Македонија ја вовела волуменски таргетираната вентилација. Широки познавања од  областа на педијатриско советување за здраво и болно дете, здрава и правилна исхрана и превенција од инфекции и хронични заболувања, како и советување на родителите за како да обезбедат услови за правилен раст и развој на нивното дете.

1991
Диплома на Медицинскиот факултет во Скопје, специјализација по педијатрија;

1993
Сертификат и лиценца за работа од Лекарската комора на Македонија

1994-1999
Специјализација по педијатрија

1999
Специјалистички испит по педијатрија, на Универзитетската клиника за детски болести на Медицинскиот факултет во Скопје при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија

2021 година до денес
VFV CLINIC.

2018-2021
Сопственик и педијатар лекар во ПЗУ„ Д -р Којиќ “

2017-2018
Раководител на Одделот за неонатална интензивна нега на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство во Скопје

2012 -2017
Раководител на Одделот за критично болни новороденчиња на Одделот за интензивна нега и терапија при Универзитетската клиника за детски болести во Скопје

2008 – 2012
Раководител на оддел за новороденчиња во ризик на Универзитетската клиника за детски болести во Скопје

2001-2008
Универзитетска клиника за детски болести во Скопје-педијатар во одделот за педијатриско-неонатална интензивна нега .

Обучени за PALS (PALS -педијатриска дополнителна поддршка за живот)

1999 -2001
Педијатар на Одделот за пулмологија и токсикологија на Универзитетската клиника за детски болести во Скопје,

1999
Педијатар на Општа клиничка амбулантска единица на Универзитетската клиника за детски болести во Скопје,

1994-1999
Специјализација по педијатрија, Клиника за детски болести во Скопје / Со шестмесечна претходна специјалистичка обука на Одделот за интензивна нега и

1992 -1994
Клиниката за детски болести

2002 сертифицирана за (PALS) -сертификат на Детската болница во Филаделфија (СНОР);
2005 Сертификат за парентерална и ентерална исхрана на Европската асоцијација за ентерална и парентерална исхрана (ESPEN);
2010 година –Инструкторски Сертификат на Дрегер за ракување со респиратори Babylog 8000+
3 години искуство во ПЗЗ

И мн. други.

Англиски – Течно зборува, пишува и чита и совладува технички речник во медицината.